Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาววัลภา จิตรหลัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นางประภาพร สิทธิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแหลมสอม
Responsive image
นางสาวณิชารัตน์ ลิบแป้น
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้าหนองเจ็ดบาท
Responsive image
นางจรรยา เดชอรัญ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแหลมสอม
Responsive image
นางสาวยุพา เหมือนทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแหลมสอม
Responsive image
นางสาวดาราวรรณ เกาะกลาง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านแหลมสอม)
Responsive image
นางอมรรัตน์ เจริญฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(หัวหน้า ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท)
Responsive image
นางสาวสุกาญดา ทองรอง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
Responsive image
นางสาวพิมพ์ใจ เดชพิชัย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายประยูร อินทอง
พนักงานตกแต่งสวน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th