Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายโอภาศ มันทุ่ย
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายเฉลิม จิตรหลัง
สมาชิกสภา อบต.ม.9
Responsive image
นางจรวย หยงสตาร์
สมาชิกสภา อบต.ม.1
Responsive image
นายสุกิจ มันทุ่ย
สมาชิกสภา อบต.ม.1
Responsive image
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.ม.2
Responsive image
นายสงัด เอ้งฉ้วน
สมาชิกสภา อบต.ม.2
Responsive image
นายสุรเชษฐ์ นวลสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.ม.3
Responsive image
นายอนุศร หะหมาน
เลขานุการสภาฯ.
Responsive image
นางสาวรสสุคนธ์ นวลนาค
สมาชิกสภา อบต.ม.4
Responsive image
นายสัมพันธ์ เหมือนทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.4
Responsive image
สมาชิกสภา อบต.ม.5
Responsive image
นายสมโชค รองเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5
Responsive image
นายสมสุข สุขลิ้ม
สมาชิกสภา อบต.ม.6
Responsive image
นายบุญล้ำ สงศรี
สมาชิกสภา อบต.ม.6
Responsive image
นายยรรยงค์ โพชสาลี
สมาชิกสภา อบต.ม.7
Responsive image
นายสมัคร หะหมาน
สมาชิกสภา อบต.ม.7
Responsive image
นายวิเชียร หะเทศ
สมาชิกสภา อบต.ม.8
Responsive image
นายมบูรณ์ ณ พัทลุง
สมาชิกสภา อบต.ม.9
Responsive image
นายเฉลิม จิตรหลัง
สมาชิกสภา อบต.ม.9
Responsive image
นายโอภาศ มันทุ่ย
สมาชิกสภา อบต.ม.10
Responsive image
นายพน หะเทศ
สมาชิกสภา อบต.ม.10
Responsive image
นายธนสรรค์ สิงห์อินทร์
สมาชิกสภา อบต.ม.11
Responsive image
สมาชิกสภา อบต.ม.11

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th