Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
Responsive image
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม   เข้าร่วมการเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ ว่า จะตั้งมั่นและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรวมพลังกันยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมตลอดไป ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง 
จากนั้น เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินจังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตสืบเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากความเสื่อมลงของค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม และปัจเจกนิยม ที่เน้นเงินตราเป็นหลัก กอปรกับสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมที่ยากจะแก้ไข โดยทั่วไปประชาชนจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ เกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งส่งผลให้เกิดการทุจริตในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย เป็นเครือข่ายครอบคลุมทุกระดับชั้น ควบคู่กับประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเบื่อหน่าย และวางเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ จึงส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนาน เป็นเหตุนำไปสู่การล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาทางสังคม
         
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562