Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษี
ภาษีโรงเรือน
-ยื่นแบบ เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี
-วันชำระเงิน ชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ชำระเกินกำหนดเวลาเพิ่มอัตราร้อยละ ๒.๕-๑๐ ต่อเดือน
ภาษีบำรุงท้องที่
-ยื่นแบบ เดือนมกราคม ของทุกปี
-วันชำระเงิน เมื่อยื่นแบบหรือภายใน ๓๐ เมษายนของทุกปี ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาคิดเพิ่ม อัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือน
ภาษีป้าย 
-ยื่นแบบ มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี
-วันชำระเงิน ทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน ๓๑ มีนาคมของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่จะต้องยื่นแบบและชำระภายใน ๑๕ วันหลังจากได้ติดป้าย/กรณีรับแบบแล้วไม่มาเสียคิดเพิ่ม ๕% ต่อเดือน ไม่มายื่นแบบคิดเพิ่มอัตรา ๑๐% ต่อเดือน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th