Responsive image
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ส.2537
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปี 2565
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.แหลมสอม (2566-2570)
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานการประชุมสภา อบต.แหลมสอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
15 มิ.ย. 2566 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานการประชุมสภา อบต.แหลมสอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th