Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
05 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนการประเมินความเสี่่ยงการทุจริตประจำปี 2565
05 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
05 เม.ย. 2565 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
08 ต.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
30 เม.ย. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔
30 เม.ย. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
19 เม.ย. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
01 ม.ค. 2564 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2561-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th