Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
25 มิ.ย. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
25 มิ.ย. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายละเอียดโครงการพัฒนา ปี 2556-2558
18 มิ.ย. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
20 มี.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
23 ต.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
16 ต.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนดำเนินการ ปี 62
16 พ.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (แก้ไข) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
16 เม.ย. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม รายงานผลการดำเนินงานในรอง 6 เดือน
26 ต.ค. 2560 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนการดำเนินงาน61

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th