Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 เม.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.แหลมสอม ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ.

19 เม.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

08 เม.ย. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ส่งมอบของตามโครงการส่งเสริมการถือศิลอด ในเดือนรอมฎอนและตรุษอิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ ศักราช 1443ให้กับมัสยิดในตำบลแหลมสอม

29 มี.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

28 มี.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างพร้อมใจกันร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

22 มี.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ได้มาอบรมให้ความรู้พนักงาน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

22 ก.พ. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แหลมสอม มอบวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการที่ทางกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณ

11 ก.พ. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ซ่อมระบบประปาภายในตำบลแหลมสอม

10 ก.พ. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ซ่อมไฟฟ้าหัวเสาภายในตำบลแหลมสอม

25 ม.ค. 2565
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แจกถุงยังชีพผู้กักตัว (โควิด)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th