Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 มิ.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประมวลกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

13 พ.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

24 ม.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

07 ม.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต

13 ธ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

11 ธ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสกล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance

06 ธ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

27 ก.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ศูนย์ อบต.แหลมสอม ประจำปี 2562

30 ส.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

20 ส.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th