Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 เม.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

01 เม.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

01 เม.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความโปร่งใสไร้ทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2564

01 เม.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมสร้างความ โปร่งใส ไร้ทุจริต 64

25 มี.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมหนูน้อยอัจฉริยะเสริมทักษะวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2564

10 มี.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมสนับสนุน เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

10 มี.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

26 มิ.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประมวลกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

13 พ.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

24 ม.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th