Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3
26 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2563
ถึง
06 มิ.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในควน หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
22 เม.ย. 2563
ถึง
06 มิ.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าลา-โคกเหรียง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3,7 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
31 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2
09 มี.ค. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเจ็ดบาท-พรุส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
09 มี.ค. 2563
ถึง
23 เม.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสามเกาะ-ในบ้าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
02 มี.ค. 2563
ถึง
28 เม.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-มาบแบก (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
02 มี.ค. 2563
ถึง
28 เม.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันธา-หนองเมา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4,9 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
13 ก.พ. 2563
ถึง
29 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอีน หะเทศ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th