Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ธ.ค. 2564
ถึง
15 ธ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2564
ถึง
14 ธ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564
ถึง
13 ธ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธ.ค. 2564
ถึง
09 ธ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5570 ตรังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2564
ถึง
03 ธ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2564
ถึง
03 ธ.ค. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564
ถึง
26 พ.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564
ถึง
25 พ.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th