Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 ธ.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
02 พ.ค. 2559
ถึง
17 พ.ค. 2559
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนล้อน-ในบ้าน หมู่ที่ 5
02 พ.ค. 2559
ถึง
17 พ.ค. 2559
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังร้าน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2)
31 มี.ค. 2559
ถึง
19 เม.ย. 2559
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแหลมสอม
13 ม.ค. 2559
ถึง
26 ม.ค. 2559
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
16 ต.ค. 2557
ถึง
30 ต.ค. 2557
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม
17 ก.ค. 2557
ถึง
17 ก.ค. 2557
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม โครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.5
14 พ.ค. 2557
ถึง
28 พ.ค. 2557
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประก่าศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
14 พ.ค. 2557
ถึง
28 พ.ค. 2557
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประก่าศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
21 เม.ย. 2557
ถึง
06 พ.ค. 2557
ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th