Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ม.ค. 2563 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำ 2563
17 พ.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน)
17 พ.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)
01 มี.ค. 2562 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 ต.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ผลสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชน
01 ก.ย. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประชาธิปไตย
23 พ.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
16 พ.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม การส่งเสริมวินัยข้าราชการ
01 พ.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
30 ม.ค. 2561 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th