Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตำบลแหลมสอม อดีตเป็นส่วนหนึ่งของตำบลปะเหลียน เป็นหมู่ที่ ๒ และได้ทำการแยกเขตการปกครองออกมาจากตำบลปะเหลียน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๖  มีการขยายแบ่งเขตหมู่บ้านเป็น ๖ หมู่บ้าน ในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น ๑๑ หมู่บ้าน

     ชื่อแหลมสอม คือ ลักษณะพื้นที่ของตำบล คล้ายแหลมยื่นออกไปตามทิศตะวันออก และในบริเวณดังกล่าวประกอบไปด้วยต้นสอมที่งอกเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าบ้านแหลมสอม 
ตามชื่อของต้นไม้และลักษณะของพื้นที่

     สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เป็นรูปการจับมือ และมีต้นสอม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
     ต้นไม้ หมายถึง ร่มเงาของกิ่งก้านที่แผ่ออกมา ให้ความร่มรื่นแก่ชาวตำบลแหลมสอม  
     การจับมือ หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ในการที่จะพัฒนา อบต.แหลมสอมให้เจริญรุดหน้า ก้าวไกล


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th