Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแล... (07 ธ.ค. 2565)  
ขอแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562... (28 พ.ย. 2565)  
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (25 พ.ย. 2565)  
ประกาศ "เรื่องประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566"... (16 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (24 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (10 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (06 ม.ค. 2565)
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256... (04 ม.ค. 2565)
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2565 (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (09 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายไตรมาส (04 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวก... (25 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (15 ธ.ค. 2563)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (14 ต.ค. 2563)
นโยบายกำกับดีแลองค์กรที่ดีและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (14 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) (14 ต.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (25 ส.ค. 2563)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานป้องกันฯ (14 ส.ค. 2563)
ข้อมูลสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ (17 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)... (01 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (27 ธ.ค. 2565)  

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประม... (22 ก.ย. 2565)  

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน... (12 ก.ย. 2565)  

เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเ... (07 ก.ย. 2565)

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให... (05 ก.ย. 2565)

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เ... (02 ก.ย. 2565)

ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ (31 ส.ค. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมแทงสักหนำข... (23 ส.ค. 2565)

อบรมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่... (22 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (18 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (17 ส.ค. 2565)

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ... (16 ส.ค. 2565)

โครงการกีฬา ศพด.สัมพันธ์ (11 ส.ค. 2565)

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งช... (10 ส.ค. 2565)

เรียกประชุมสภาองค์การบริห... (10 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (01 ส.ค. 2565)

ต้อนรับพนักงานตำบลบรรจุใ... (01 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (27 ก.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (25 ก.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (22 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนชำรุดเนื่องจากอุทกภัยสายหน้าลา-โคกเหรีย... (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนชำรุดเนื่องจากอุทกภัยสายหน้าลา-ท้ายส้อน... (20 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพัสดุ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉ... (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โดยวิธีเ... (03 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ... (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเ... (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดและการรับล... (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนายป่าปาล์ม-โคกสุเหร่า หมู่ที่ 3 บ้านนาทุ่ง... (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 2565)
เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (30 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะ... (30 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดย... (30 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2530 ตรัง โดยว... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th