Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำ 2563 (23 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)... (17 พ.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (17 พ.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ค... (01 มี.ค. 2562)
ผลสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชน (01 ต.ค. 2561)
ประชาธิปไตย (01 ก.ย. 2561)
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (23 พ.ค. 2561)
การส่งเสริมวินัยข้าราชการ (16 พ.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (01 พ.ค. 2561)
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร (30 ม.ค. 2561)
ประกาศมาตรการรับสินบน (26 ม.ค. 2561)
ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบ... (13 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน (05 ม.ค. 2560)
การชำระภาษี (13 ธ.ค. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ลดโรค ลดขยะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ.ห้องป... (10 ต.ค. 2559)
คู่มือประชาชน (08 ก.ค. 2559)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อน (08 ก.ค. 2559)
เรื่อง การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (08 ก.ค. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม (28 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (24 ม.ค. 2563)  

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสกล ... (11 ธ.ค. 2562)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (06 ธ.ค. 2562)  

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้... (13 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู... (26 มิ.ย. 2561)

โครงการรณรงค์สร้างความโปร... (11 มิ.ย. 2561)

โครงการลดโรค ลดขยะ (10 ต.ค. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ... (25 ก.พ. 2559)

กิจกกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอาย... (25 ก.พ. 2559)

โครงการปั่นจักรยาน (27 มิ.ย. 2557)

โครงการไข้เลือดออก (27 มิ.ย. 2557)

โครงการไข้เลือดออก (27 มิ.ย. 2557)

วันปีใหม่ (04 ก.พ. 2557)

วันปีใหม่ (04 ก.พ. 2557)

วันปีใหม่ (04 ก.พ. 2557)

เปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต (04 ก.พ. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (04 พ.ย. 2562)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังร้าน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2... (02 พ.ค. 2559)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนล้อน-ในบ้าน หมู่ที่ 5 (02 พ.ค. 2559)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำ... (31 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13 ม.ค. 2559)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม (16 ต.ค. 2557)
โครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.5 (17 ก.ค. 2557)
ประก่าศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (14 พ.ค. 2557)
ประก่าศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (14 พ.ค. 2557)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (21 เม.ย. 2557)
เอกสารแนบท้ายประกาศ (21 เม.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา (21 เม.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงก... (01 ส.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงก... (01 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th