Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (15 ธ.ค. 2563)  
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (14 ต.ค. 2563)  
นโยบายกำกับดีแลองค์กรที่ดีและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (14 ต.ค. 2563)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) (14 ต.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (25 ส.ค. 2563)
ข้อมูลสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ (17 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)... (01 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (29 พ.ค. 2563)
แบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประจ... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม (01 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น(ครึ่งปีแรก)ปี63 (10 เม.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 63 ครึ่งปีแรก (07 เม.ย. 2563)
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ (26 ม.ค. 2563)
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำ 2563 (23 ม.ค. 2563)
สถิติผู้รับบริการ (05 ม.ค. 2563)
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ปี 62 (05 ม.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62 (09 ต.ค. 2562)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 62 (03 ต.ค. 2562)
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร (10 ก.ย. 2562)
กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (22 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (17 เม.ย. 2564)  

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรม ... (01 เม.ย. 2564)  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (01 เม.ย. 2564)  

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางว... (01 เม.ย. 2564)

กิจกรรมหนูน้อยอัจฉริยะเสร... (25 มี.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (10 มี.ค. 2564)

กิจกรรมสนับสนุน เครื่องวั... (10 มี.ค. 2564)

ประมวลกิจกรรมการเปิดโอกาส... (26 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื... (13 พ.ค. 2563)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (24 ม.ค. 2563)

กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธ... (07 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้... (13 ธ.ค. 2562)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสกล ... (11 ธ.ค. 2562)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (06 ธ.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.... (27 ก.ย. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (30 ส.ค. 2562)

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประ... (20 ส.ค. 2562)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2562)

กิจกรรม วัน อปพร. จังหวัด... (04 เม.ย. 2562)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (03 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศที่ 3 (29 ก.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 ก.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 ก.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเด... (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ... (09 มิ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 10... (18 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-มาบแบก (ช่... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-มาบแบก (ช่... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-มาบแบก (ช่... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองลำชะ หมู่ที่ 6,11 ตำบลแหลมสอม... (06 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำปี 25... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบโต๊ะดาษ-นาโต๊ะทอ... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลง-มาบแบก (ช่ว... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ประตูสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะ... (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คสล.สายหาดปลายส... (10 ก.พ. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th