Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (20 ก.ย. 2566)  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 ก.ย. 2566)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (12 ก.ย. 2566)  
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค (27 ก.ค. 2566)
ขยับวันละนิด ลดพุง ลดโรค (19 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน... (07 ก.ค. 2566)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (04 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง กำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา เพ... (15 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง การกำหนดรายชื่อส่วนราชการและอักษรย่อขอ... (15 มิ.ย. 2566)
ข้อบัญญัติอบต.แหลมสอม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (24 พ.ค. 2566)
ข้อบัญญัติอบต.แหลมสอม เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย (24 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธิ์ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณ... (21 ก.พ. 2566)
รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอบต.แหลมสอม 2566 (29 ธ.ค. 2565)
รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอบต.แหลมสอม 2565 (29 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแล... (07 ธ.ค. 2565)
ขอแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (25 พ.ย. 2565)
ประกาศ "เรื่องประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566"... (16 พ.ย. 2565)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง และไขม... (22 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (24 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ... (27 ก.ค. 2566)  

โครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด ต... (27 ก.ค. 2566)  

ขยับวันละนิด ลดพุง ลดโรค (19 ก.ค. 2566)  

NO GIFT POLICY (06 ก.พ. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (27 ธ.ค. 2565)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประม... (22 ก.ย. 2565)

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน... (12 ก.ย. 2565)

เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเ... (07 ก.ย. 2565)

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให... (05 ก.ย. 2565)

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เ... (02 ก.ย. 2565)

ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ (31 ส.ค. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมแทงสักหนำข... (23 ส.ค. 2565)

อบรมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่... (22 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (18 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (17 ส.ค. 2565)

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ... (16 ส.ค. 2565)

โครงการกีฬา ศพด.สัมพันธ์ (11 ส.ค. 2565)

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งช... (10 ส.ค. 2565)

เรียกประชุมสภาองค์การบริห... (10 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (01 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน๘๐-๘๐๒๐ตรัง โดยวิธี... (05 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข5570 ตรัง โดยวิธ... (30 ส.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8020ตรัง โดยวิธีเฉ... (30 ส.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน80-8020ตรัง โดยวิธี... (23 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพา... (21 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองคลัง จำนวน1ราย... (21 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน7รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ... (21 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน1เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพา... (18 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(โต๊ะพับ,เก้าอี้)กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจ... (10 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก,เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด ... (10 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน2รายการ(กองศึกษา) โดยวิธี... (09 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน9รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ... (09 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน3รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพา... (07 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2... (07 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (07 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลง-มาบแบก... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1ป้าย(สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจา... (27 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งประชา-ทุ่ง... (26 ก.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th