Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (14 ต.ค. 2563)  
นโยบายกำกับดีแลองค์กรที่ดีและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (14 ต.ค. 2563)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) (14 ต.ค. 2563)  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (25 ส.ค. 2563)
ข้อมูลสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ (17 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม (01 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น(ครึ่งปีแรก)ปี63 (10 เม.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 63 ครึ่งปีแรก (07 เม.ย. 2563)
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ (26 ม.ค. 2563)
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำ 2563 (23 ม.ค. 2563)
สถิติผู้รับบริการ (05 ม.ค. 2563)
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ปี 62 (05 ม.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62 (09 ต.ค. 2562)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 62 (03 ต.ค. 2562)
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร (10 ก.ย. 2562)
กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (22 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)... (17 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (17 พ.ค. 2562)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (05 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประมวลกิจกรรมการเปิดโอกาส... (26 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื... (13 พ.ค. 2563)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (24 ม.ค. 2563)  

กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธ... (07 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้... (13 ธ.ค. 2562)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสกล ... (11 ธ.ค. 2562)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (06 ธ.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.... (27 ก.ย. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (30 ส.ค. 2562)

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประ... (20 ส.ค. 2562)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2562)

กิจกรรม วัน อปพร. จังหวัด... (04 เม.ย. 2562)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (03 ม.ค. 2562)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู... (26 มิ.ย. 2561)

โครงการรณรงค์สร้างความโปร... (11 มิ.ย. 2561)

โครงการลดโรค ลดขยะ (10 ต.ค. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (25 ก.พ. 2559)

กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ... (25 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (30 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพ... (17 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หม... (16 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉ... (21 ต.ค. 2563)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอ... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 (08 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (26 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าลา-โคกเหรีย... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในควน หมู่ที่ 3... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 (31 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเจ็ดบาท-พรุ... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสามเกาะ-ในบ... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันธา-หนองเมา (... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-มาบแบก... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอีน หะเท... (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าลา-ท้ายส้อน... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 (27 ธ.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th