Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติอบต.แหลมสอม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (24 พ.ค. 2566)  
ข้อบัญญัติอบต.แหลมสอม เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย (24 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธิ์ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณ... (21 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแล... (07 ธ.ค. 2565)
ขอแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (25 พ.ย. 2565)
ประกาศ "เรื่องประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566"... (16 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (24 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (10 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (06 ม.ค. 2565)
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256... (04 ม.ค. 2565)
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2565 (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (09 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายไตรมาส (04 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวก... (25 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (15 ธ.ค. 2563)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (14 ต.ค. 2563)
นโยบายกำกับดีแลองค์กรที่ดีและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (14 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) (14 ต.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (25 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

NO GIFT POLICY (06 ก.พ. 2566)  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (27 ธ.ค. 2565)  

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประม... (22 ก.ย. 2565)  

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน... (12 ก.ย. 2565)

เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเ... (07 ก.ย. 2565)

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให... (05 ก.ย. 2565)

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เ... (02 ก.ย. 2565)

ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ (31 ส.ค. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมแทงสักหนำข... (23 ส.ค. 2565)

อบรมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่... (22 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (18 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (17 ส.ค. 2565)

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ... (16 ส.ค. 2565)

โครงการกีฬา ศพด.สัมพันธ์ (11 ส.ค. 2565)

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งช... (10 ส.ค. 2565)

เรียกประชุมสภาองค์การบริห... (10 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (01 ส.ค. 2565)

ต้อนรับพนักงานตำบลบรรจุใ... (01 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (27 ก.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (25 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหินผุด หมู... (22 พ.ค. 2566)  
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหนองแสง ซอย3 หมู่... (18 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (03 พ.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 8957 ตรัง โดยว... (26 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจีกรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษน 630 ตรัง โดยวิธีเ... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ(ตลับหมึก)สำนักปลัด โ... (20 เม.ย. 2566)
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประ... (20 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอม คัพ... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิ... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอม คัพ... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำปี 25... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน15รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ... (05 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอม คัพ... (04 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2530 ตรัง โดยวิ... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลง-ในบ้าน... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมสอม-ในบ้าน... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอม คัพ... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th